ΦΕΚ 2358/B/29.07.2016 – Έγκριση του νέου θετικού καταλόγου για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Γ5/οικ.57494 2358/B/29.07.2016 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει