ΦΕΚ 238/Α/04.12.2021 – Νέος Νόμος 4865/21: Νέα ΕΚΑΠΥ ΝΠΙΔ/ Τιμολόγηση/ Αποζημίωση/ Συμμετοχή Ασφαλισμένων/ Ανασφάλιστοι/ Συνταγογράφηση

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθμ. 4865/21 238/Α/04.12.2021

Άρθρο 38: Συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016

 

Άρθρο 39: Συμμετοχή των δικαιούχων περίθαλψης στις δαπάνες εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης (Copayment) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990