ΦΕΚ 248/Α/13.12.2020 – Νέος Νόμος 4761/2020 – άρθρο 72 παρ. 6

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4761 248/Α/13.12.2020 Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 72. Επιτροπή διαπραγμάτευσης τιμής φαρμάκων – Συμπλήρωση εξουσιοδοτικής διάταξης – Τροποποίηση του άρθρου 254 του ν. 4512/2018