ΦΕΚ 2496/Β/19.11.2015 – Rebate για διαγνωστικές εξετάσεις – ιατρικές πράξεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ3γ/63182 2496/Β/19.11.2015

Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις−ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων