ΦΕΚ 252/Α/18.11.2013 – Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4208 252/Α/18.11.2013

Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 3. Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ