ΦΕΚ 256/Α/23.12.2020 – Νέος Νόμος 4764/2020 Υπουργείου Υγείας

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4764 256/Α/23.12.2020 Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 61. Ρυθμίσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012