ΦΕΚ 256/Α/23.12.2020 – Νέος Νόμος 4764/2020 Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4764 256/Α/23.12.2020 Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 71. Άδεια απουσίας εργαζομένου προς τον σκοπό συμμετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 96. Λειτουργία κατά τις Κυριακές – Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790)

Άρθρο 103. Κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση προσωπικού του δημοσίου στον e-ΕΦΚΑ για την ολοκλήρωση απονομής των συντάξεων – Προσθήκη παρ. 11 άρθρου 21 του ν. 4354/2015

Άρθρο 112. Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ