ΦΕΚ 2621/B/16.10.2013 – Εκχώρηση και συμψηφισμός ποσού ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση ΔΥ5γ/οικ.94451 2621/B/16.10.2013

Εκχώρηση και συμψηφισμός ποσού 52.017.731,52 €, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών