ΦΕΚ 262/Α/23.12.2008 – Προμήθεια φαρμακείων ιδιωτικών κλινικών σε νοσοκομειακή τιμή

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3730/2008 262/Α/23.12.2008  Άρθρο 15- Προμήθεια φαρμακείων ιδιωτικών κλινικών σε νοσοκομειακή τιμή