ΦΕΚ 2665/Β/26.08.2016 – ΠΟΛ 1115/2016-Φορολογική αντιμετώπιση-Clawback

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΠΟΛ. 1115 2665/Β/26.08.2016

Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012