ΦΕΚ 275/Β/11.02.2016 – Διυπουργική Επιτροπή για την αξιολόγηση του συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας


Νομοθετικό Κείμενο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θέμα

Αριθ. Υ122

275/Β/11.02.2016

Σύσταση και συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του συστήματος Κοινωνικής Προστασίας