ΦΕΚ 2768/B/11.07.2018 – Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας HTA

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. οικ. 52029 2768/B/11.07.2018 Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης του ν. 4512/2018 (Α΄5)