ΦΕΚ 27/Β/08.03.1990 – Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
N. 1876/1990 27/Β/08.03.1990  Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις