ΦΕΚ 2825/Β/19.10.2012 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/12

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.101933 2825/Β/19.10.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/12 (ΦΕΚ 2719/Β/8-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει