ΦΕΚ 2849/Β/07.09.2016 – Σύσταση Διυπουργικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Υ162 2849/Β/07.09.2016 Σύσταση διυπουργικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας