ΦΕΚ 284/Β/10.02.2004 – Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υ.Α. ΔΥΓ3/127858/2004 284/Β/10.02.2004  Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για την διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή»