ΦΕΚ 292/Β/27.01.2021 – ΝΕΑ ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 1.2.2021 μέχρι 28.2.2021)

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. οικ. 4012/111 292/Β/27.01.2021 Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας