ΦΕΚ 296/Α/23.12.2003 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το ΕΣΥ- Νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3204/2003 296/Α/23.12.2003  Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το ΕΣΥ- Νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί (Άρθρο 9)- Ρυθμίσεις θεμάτων φαρμάκων και φαρμακείων (Κεφάλαιο Τέταρτο)