ΦΕΚ 3047/Β/16.11.2012 – Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 110708 3047/Β/16.11.2012 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. α΄ του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει