ΦΕΚ 317/Β/25.02.2011 – Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.14801/2011 317/Β/25.02.2011  Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας