ΦΕΚ 3234/B/04.08.2020 – Σύστημα ηλ. συνταγογράφησης – Άυλα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 3578 3234/B/04.08.2020 Διαδικασία διακίνησης και εκτέλεσης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων