ΦΕΚ 3240/Β/07.08.2018 – 3240/Β/07.08.2018 – Νέος κωδικός αριθμός εσόδων και εξόδων (Κ.Α.Ε.) του κρατικού προϋπολογισμού, που αφορά την τιμολόγηση νέων φαρμάκων

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ 3240/Β/07.08.2018 Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού