ΦΕΚ 329/B/21.04.1997 – Εναρμόνιση Eλλ. Νομοθεσίας περί καλλυντικών


Νομοθετικό Κείμενο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θέμα

ΥΑ Υ6α/3320/1997

329/B/21.04.1997 

Εναρμόνιση Eλλ. Νομοθεσίας περί καλλυντικών σε συμμόρφωση προς Kοινοτ. Οδηγίες από 76/661 έως 95/34