ΦΕΚ 32/Α/14.02.2020 – Τροπολογία – μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε κατηγορίες φαρμάκων (Τροποποίηση του Ν. 4646)

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4664  

32/Α/14.02.2020

Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 10. Τροποποίηση του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α΄ 248), σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα