ΦΕΚ 32/Β/17.01.2002 – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2000/70/ΕΚ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΑΔΥ8ΔΓΠοικ2740/2002 32/Β/17.01.2002  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2000/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ιατρικά βοηθήματα)