ΦΕΚ 3330/Β/08.08.2020 – Νέα ΚΥΑ για υποχρεωτική χρήση μάσκας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176 3330/Β/08.08.2020 Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19