ΦΕΚ 351/Β/19.02.2013 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ο-833/18η/06-10-2008 απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Απόφαση του Δ.Σ./ ΕΟΦ υπ’ αριθμ. Ο-9/1η/21.1.2013 351/Β/19.02.2013  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ο-833/18η/06-10-2008 απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ περί «Καθορισμού των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ σχετικά με τις Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης» (ΦΕΚ 135 Β’/29-01-2009) όπως τροποποιήθηκε με τις: – υπ’ αριθμ. 23022 απόφαση, ΦΕΚ Β’ 779/29-04-2009 – υπ’ αριθμ. 69251 απόφαση, ΦΕΚ Β’ 2255/20-10-2009 – υπ’ αριθμ. 62060 απόφαση, ΦΕΚ Β’ 1586/30-09-2010 – υπ’ αριθμ. 0-209/7 απόφαση, ΦΕΚ Β’ 2115/22-09-2011 – υπ’ αριθμ. 0-379/3η απόφαση, ΦΕΚ Β’ 1631/10-05-2012