ΦΕΚ 352/Β/18.03.2005 – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον Τομέα των καλλυντικών


Νομοθετικό Κείμενο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θέμα

ΔΥΓ3(α)/132979/2005

352/Β/18.03.2005 

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον Τομέα των καλλυντικών