ΦΕΚ 3585/B/23.08.2018 – Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. οικ. 63025 3585/B/23.08.2018 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων