ΦΕΚ 3611/Β/29.08.2020 – Νέα ΚΥΑ για κανόνες τήρησης αποστάσεων, χρήση μάσκας και λοιπά μέτρα έως και 15.9.202

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 3611/Β/29.08.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19