ΦΕΚ 3794/Β/13.08.2021 – Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 3794/Β/13.08.2021 Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού