ΦΕΚ 37/Β/24.01.1985 – Ιατρική ενημέρωση για τα φάρμακα από φαρμακευτικές επιχειρήσεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α6/10983/1984 37/Β/24.01.1985  Ιατρική ενημέρωση για τα φάρμακα από φαρμακευτικές επιχειρήσεις