ΦΕΚ 3805/Β/27.10.2017 – Αναθεώρηση της λίστας 3816

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Δ3(α)/74015 3805/Β/27.10.2017 Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/2010)