ΦΕΚ 384/B/10.06.1986 – Κυκλοφορία αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA A6/4198/1986 384/B/10.06.1986  Ιατρικά Βοηθήματα – Κυκλοφορία αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης