ΦΕΚ 389/B/28.05.1993 – Kαθορισμός διαδικασίας μεταφοράς, εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων αρμοδιότητας EOΦ τρίτων χωρών και K-M της EOK

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ. Y6/2610/1993  389/B/28.05.1993  Kαθορισμός διαδικασίας μεταφοράς, εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων αρμοδιότητας EOΦ τρίτων χωρών και K-M της EOK