ΦΕΚ 3957/Β/15.09.2020 – Μέτρα πρόληψης κατά της COVID 19 – Υποχρεωτική μάσκα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924 3957/Β/15.09.2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής