ΦΕΚ 3982/B/13.09.2018 – Κλειστός προϋπολογισμός για το μελάνωμα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α)/οικ. 63024 3982/B/13.09.2018 Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για συγκεκριμένα φάρμακα για μεταστατικό μελάνωμα σε ασθενείς που φέρουν την BRAF V 600 μετάλλαξη