ΦΕΚ 41/Α/07.03.2018 – Μη παρεμβατικές Μελέτες / Συμψηφισμός με χρέη ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4523 41/Α/07.03.2018 Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 5. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012

Άρθρο 6. Δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής σε δόσεις
για οφειλές Κ.Α.Κ. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.