ΦΕΚ 427/Β/25.02.2013 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9425/2013 κοινής υπουργικής απόφασης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 18579 427/Β/25.02.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9425/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 188 Β’ 04/02/2013), περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας