ΦΕΚ 42/B/17.01.1980 – Περί καθορισμού προδιαγραφών παρασκευής και ελέγχου φ.π.

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA A6/829/1980 42/B/17.01.1980  Περί καθορισμού προδιαγραφών παρασκευής και ελέγχου φ.π.