ΦΕΚ 4313/Β/11.12.2017 – Ρύθμιση οφειλών clawback και rebate

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 88548 4313/Β/11.12.2017 Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των υπολειπόμενων οφειλών από clawback και rebate, των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ