ΦΕΚ 447/Β/24.02.2016 – Εκχώρηση και Συμψηφισμός μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Β2.α/οικ. 13532 447/Β/24.02.2016  

Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 54.748.205,77 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών