ΦΕΚ 4792/Β/30.10.2020 – Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. οικ. 6677 4792/Β/30.10.2020 Σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)