ΦΕΚ 482/B/01.07.1993 – Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης A6α/10067/89

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA 7465/1993 482/B/01.07.1993  Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης A6α/10067/89 σχετικά με την ταινία γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων