ΦΕΚ 4831/B/02.11.2020 – Μέτρα για Covid-19 σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 4831/B/02.11.2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19