ΦΕΚ 48/Α/31.03.2021 – 4790_2021 Claw-back & λοιπές ρυθμίσεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4790 48/Α/31.03.2021

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 49. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων – Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018

Άρθρο 50. Διορισμός Αξιολογητών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018