ΦΕΚ 48/Α/31.03.2021 – 4790_2021 Claw-back & λοιπές ρυθμίσεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4790 48/Α/31.03.2021

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 62. Ρυθμίσεις clawback – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012