ΦΕΚ 48/Β/13.01.2021 – Παράταση του χρονικού διαστήματος εκκαθάρισης για την παροχή φαρμάκων σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1059 48/Β/13.01.2021 Παράταση του χρονικού διαστήματος εκκαθάρισης για την παροχή φαρμάκων αποκλειστικά σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149)