ΦΕΚ 4915/Β/22.10.2021 – Συμψηφισμός clawback με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του RRF – Η διαδικασία και οι προθεσμίες

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Γ.Π. B1 Β2/ 65589 4915/Β/22.10.2021 Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγή. Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες περιόδου 01.10.2021-31.12.2023.