ΦΕΚ 4981/Β/11.11.2020 – Δόσεις clawback ΕΟΠΥΥ – Ρύθμιση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 70808 4981/Β/11.11.2020 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ έτους 2019